Algemene voorwaarden Yoga Mission

Inschrijven

 • Inschrijvingen worden gedaan door middel van het online inschrijfformulier op de website of via MoMoYoga. De overeenkomst komt tot stand door het afgeven/toesturen van het inschrijfformulier aan Yoga Mission of de inschrijving via MomoYoga.
 • Bij inschrijving verklaart getekende kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te hebben geaccepteerd.
 • Je hebt vrij leskeuze en je schrijft je in via het online reserveringssysteem MoMoYoga. Het is je eigen verantwoordelijk om aanwezig te zijn. Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.
 • Een leskaart of inschrijving bij Yoga Mission is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

Betalen

 • Betaling van leskaarten, cursussen en workshops dient altijd vooraf plaats te vinden. De betaling van de lessen verloopt via het reserveringssysteem MoMoYoga; na het kiezen van je les betaal je via I-deal of kies je voor een doorlopend abonnement via automatisch incasso. Restitutie is in geen geval mogelijk. Voor Zwangerschapsyoga gelden andere tarieven. De betalingen voor workshops en events verloopt via factuur.
 • Bij niet of niet-tijdige betaling heeft Yoga Mission het recht om op de deelnemer de invorderingskosten en incassokosten te verhalen.
 • Alle tarieven vermeld op de website of via enige andere media, zijn altijd onder voorbehoud van drukfouten en prijswijzigingen.
 • De tarieven voor het doorlopende abonnement worden na goedkeuring van de deelnemer maandelijkse per automatische incasso afgeschreven. Je Iban laat je eenmalig achter in je account op MoMoYoga. Een abonnement wordt afgesloten voor minimaal 3 maanden.

Annulering

 • Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen, workshops, retreats door vakantie, ziekte of andere redenen.
 • In de termijn van de leskaarten is rekening gehouden dat je een keer een les kunt missen als je verhinderd bent of als er een officiële feestdag plaatsvindt. Annulering van lessen kan kosteloos tot 24 uur voor aanvang van de les, via het reserveringssysteem MoMoYoga. Restitutie van het lesgeld is in geen gevallen mogelijk.
 • Voor de doorlopende abonnementen (hatha en yin yoga) is er een opzegtermijn van 1 maand voorafgaand aan de volgende incassodatum. Opzegging dient plaats te vinden  door een e-mail te sturen naar sandra@yogamission.nl en is akkoord na bevestiging.
 • Voor de doorlopende abonnementen (hatha en yin yoga) betaal je altijd hetzelfde bedrag, ongeacht of er 4 of 5 weken in de maand zijn.
 • In de vakanties zijn er mogelijk minder of geen lessen en op officiële feestdagen is er geen les. Dit wordt vooraf aangekondigd op het lesrooster in MoMoYoga. Een doorlopend abonnement is gebaseerd op 46 lesweken. Ga je zelf op vakantie of kun je niet, dan kun je een les inhalen op een ander moment (binnen 1 maand).
 • Bij annulering tot 30 dagen voor aanvang van de startdatum van een cursus of workshop wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht. Bij annulering nadien is de cursist de volledige betaling verschuldigd.
 • Voor massages kun je uiterlijk tot 48 uur van tevoren de afspraak kosteloos annuleren, gebeurt dit later dan ben ik genoodzaakt de gereserveerde tijd voor 50% in rekening te brengen.
 • Ga je voor langere tijd weg? Elke cursist met een doorlopend abonnement heeft de mogelijkheid om 1x per jaar het abonnement voor 1 maand te pauzeren, in verband met vakantie of blessure.

Wijzigingen

 • Yoga Mission behoudt zich het recht deelname van de cursist aan de lessen of cursussen te weigeren, zonder opgaaf van reden.
 • Yoga Mission heeft het recht om locatie/lesdagen/lestijden en tarieven te allen tijde te wijzigen zonder opgaaf van reden. Dit wordt gecommuniceerd via de website.
 • Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten dan wel deze algemene voorwaarden zijns slecht geldig indien en voor zover deze door Yoga Mission uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Yoga Mission behoudt het recht de voorwaarden tussentijds aan te passen. Eventuele aanpassingen worden gepubliceerd op de website.

Overig

 • Deelname aan de lessen, cursus, retreat of behandeling geschiedt op eigen risico van de deelnemer. Yoga Mission kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer voor, tijdens of na de lessen, cursus, retreat of behandeling, nog voor diefstal of beschadiging van goederen van de deelnemer.
 • Bij ziekte of uitval van de docent zal een vervangend docent de les overnemen of zal de les vervallen. Bij annulering van de les wordt het tegoed teruggeboekt op de kaart en kun je deze les op een ander moment plannen.
 • De deelnemer dient lichamelijke en/of psychische klachten te melden voorafgaan aan de les, workshop, retreat of behandeling. Deelname is alleen mogelijk indien uw gezondheid geen belemmering vormt. Neem bij twijfel altijd contact op met je (behandelend) arts en/of therapeut.
 • Een les, cursus of workshop wordt door Yoga Mission aanvaard met het voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
 • Yoga Mission verzamelt en bewaart persoonsgegevens volgens de huidige wet en regelgeving (AVG). Persoonsgegevens worden nooit met andere partijen gedeeld zonder uitdrukkelijke toestemming van de deelnemer. Zodra een deelnemer zich aanmeldt worden alleen de door de deelnemer verstrekte gegevens bewaard in het kader van de gevraagde dienst. Doordat een deelnemer zich aanmeldt bij Yoga Mission gaat deze akkoord met de algemene voorwaarden van Yoga Mission.
 • Yoga Mission houdt met Cookies het aantal bezoekers bij op de website www.yogamission.nl
 • Doel van de massage is ontspanning. Deelname aan de massage geschiedt op eigen risico. Vooraf vindt er een korte intake plaats zodat de massage zo goed mogelijk op je kan worden afgestemd. Bij twijfel en/of gezondheidsklachten raadpleeg eerst een arts.

Covid-19

 • Indien je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden ga je ook akkoord met de maatregelen die worden genomen omtrent Covid-19. We houden 1,5 meter afstand, vragen we je handen voorafgaand en na de les te wassen en een eigen handdoek mee te nemen voor op de mat. Indien je Covid-19 gerelateerde klachten hebt, kom je niet naar de les. We vragen je hierin zelf je verantwoordelijkheid te nemen en volgen de richtlijnen van het RIVM. Indien er geen les mogelijk is, is het streven om zo veel mogelijk de lessen online te geven. Dank voor je begrip en laten we voor elkaar zorgen en elkaar respecteren.